Home

Bourne houdt zich bezig met de communicatieve en creatieve positionering van organisaties. We vertalen uw ambitie in design en communicatie, van concept en strategie tot en met implementatie.

Waarom het interessant is om een theatergezelschap te sponsoren

15.11.16
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-De Hollanders-sponsor

Sinds 2011 sponsort Bourne theatergezelschap De Hollanders. We financieren hun drukwerk en zetten ons voor hen in als creatief adviseur. Zo denken we met hen na over hun positionering, hebben we de huisstijl ontworpen en vastgelegd in een brandbook, en ontwerpen we de affiches en overige communicatiemiddelen in het kader van voorstellingen.
Gisteravond organiseerden De Hollanders een relatieavond in Theater Bellevue in Amsterdam om te praten over de toekomst

van de financiering van podiumkunsten en de rol van de zakelijk leider daarin. Hoe gaat een theatergezelschap om met fondsenwerving, subsidieaanvragen en PR? Met een aantal specialisten op dit gebied ontstond een levendige discussie over het creëren van een relatie met commerciële partijen en daarmee de wil om in zee te gaan met een gezelschap als De Hollanders.
Onze presentatie tijdens deze avond zie je hieronder.

Presentatie: de meerwaarde van sponsoring voor een commercieel bureau

Campagne voor strip-tentoonstelling in De Mesdag Collectie

01.11.16

De Vlaamse striptekenaar Luc Cromheecke was zo gefascineerd door de schilder Daubigny, dat hij een stripboek wijdde aan diens werk en leven.

Aan de totstandkoming van deze strip, plus een aantal tekeningen en schilderijen van Daubigny zelf, wijdt De Mesdag Collectie in Den Haag een tentoonstelling. Op 2 december opent ‘Cromheecke tekent Daubigny. Een kunstenaarsleven verbeeld’.

Bourne is verantwoordelijk voor de campagne rondom deze tentoonstelling. We richten ons specifiek op stripliefhebbers in Nederland en Vlaanderen. Hiertoe zetten we o.a. een online fotostrip in, waarin centraal staat hoe Cromheecke zijn weg vindt naar het museum. Deze fotostrip verschijnt in gedeelten op Instagram en Facebook. We werken hierbij samen met stripkenner en fotograaf Gert Jan Pos.

Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-De Mesdag Collectie-campagne-Cromheecke

Jaarverslag De Regenboog Groep scoort hoog bij Transparant Prijs

04.10.16
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-De Regenboog Groep-jaarverslag-infographic
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-De Regenboog Groep-jaarverslag-infographic

Gewonnen hebben ze hem niet, de Transparant Prijs van PwC, maar De Regenboog Groep heeft hoog gescoord met haar jaarverslag 2015. Op ‘communicatie’ scoorde de organisatie bijvoorbeeld maar liefst een Triple A-score. Hiermee zijn wij ook erg blij omdat Bourne verantwoordelijk is voor het concept en de realisatie ervan. Het concept bestaat eruit zowel mensen aan te spreken die met hun hart zijn betrokken bij De Regenboog Groep (vrijwilligers, medewerkers etc.) als mensen die er met hun hoofd bij betrokken zijn (fondsen, overheden etc.). Met infographics en facts & figures geven we inzicht in het verhaal achter de cijfers. Fotografie en interviews geven een beeld van de praktijk achter de feiten. Deze aanpak heeft zich dus geloond! Oordeel zelf.

Technische detacheerders kiezen voor Bourne

15.09.16

De bedrijven JACkLING, Bowers en Hartd zijn in heel Nederland actief met het detacheren van technisch personeel. Zij hebben dezelfde eigenaar, maar varen hun eigen koers. Bourne is gevraagd mee te denken over de merkstrategie en huisstijl van de drie bedrijven, waarbij het belangrijk is zichtbaar te maken dat de

organisaties familie zijn, maar wel elk hun eigen identiteit behouden.
De nieuwe huisstijlen passen we vervolgens toe op een aantal communicatiemiddelen, waaronder de websites. Een interessante opdracht voor ons, waarover we ons de komende tijd buigen.

Van Lanschot brengt huisstijl onder in TheGrid

22.08.16
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-Van Lanschot-TheGrid-huisstijl-management

Van Lanschot Bankiers zoekt een tool om de huisstijl optimaal te beheren en makkelijk te kunnen delen met iedereen die communiceert in opdracht van de bank. Samen met Van Lanschot houdt Bourne alle in gebruik zijnde huisstijlelementen tegen het licht.
Het juiste en complete pakket huisstijlbouwstenen plaatsen we op

TheGrid, onze online huisstijltool.
Met TheGrid beschikt Van Lanschot over een veilig, centraal beheerd huisstijlmanagementsysteem waarop medewerkers en leveranciers altijd de juiste bestanden, richtlijnen en informatie kunnen vinden. Ook is de complete verzameling (corporate) beelden van Van Lanschot er te vinden en te downloaden.

Culturele fondsen erkennen bestaansrecht Asko|Schönberg

02.08.16

‘Asko|Schönberg is onze nationale voorhoedespeler, de avant-gardist van de moderne muziek. Dat is geen gemakkelijke rol, maar er moet ruimte zijn voor zulke avant-gardisten.’ Het bestaansrecht van Nederlands meest vermaarde ensemble voor moderne muziek staat voor componist Louis Andriessen en velen met hem buiten kijf.
Om ervoor te zorgen dat cultuurfondsen dezelfde mening zijn toegedaan, is een bevlogen en overtuigend ondernemingsplan belangrijk. Bourne denkt mee over de strategische plannen van Asko|Schönberg en de vertaling ervan in een helder verhaal en strakke vormgeving. Dit loont zich: het ensemble krijgt voor de periode 2017-2020 subisidie van zowel het AFK als het Fonds Podiumkunsten.

De online verslaglegging van het Van Gogh Museum

13.07.16

Sinds 2010 verzorgt Bourne de vormgeving, redactie, coördinatie en realisatie van het online jaarverslag voor het Van Gogh Museum. Dit bijzondere verslag bestaat uit een tijdlijn met highlights per maand, wat een mooi visueel overzicht geeft van wat er gedurende het jaar heeft gespeeld bij het museum. Naast deze tijdlijn bestaat het verslag uit een aantal downloadable pdf's. Elk jaar maken we een update van het verslag binnen het bestaande format, waardoor de kosten voor het Van Gogh Museum beperkt blijven. Voor het technische gedeelte werken we samen met NXTE. Het verslag over 2015 vind je hier.

Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-Van Gogh Museum-Jaarverslag
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-Van Gogh Museum-Jaarverslag

Vancis zet bedrijf RSRCH in de markt

30.06.16

Met 45 jaar ervaring in het werkveld levert Vancis slimme ICT-oplossingen en oneindige capaciteit aan haar opdrachtgevers. Haar meest recente ontwikkeling betreft een digitale omgeving waarbinnen onderzoek herhaalbaar en schaalbaar kan worden uitgevoerd én waarbij de data veilig opgeslagen en bruikbaar zijn ook na afronding van het onderzoek. Deze dienst is zo uniek, dat er een speciaal bedrijf voor wordt opgericht. Bourne is verantwoordelijk voor het naamgevingstraject, de merkstrategie en de visuele identiteit van dit nieuwe bedrijf, dat de naam RSRCH krijgt. Radboud UMC is de eerste klant van RSRCH.

Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-Vancis-RSRCH-huisstijl-identiteit-naamgeving
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-Vancis-RSRCH-huisstijl-identiteit-naamgeving

Een nieuwe huisstijl voor De Regenboog Groep

23.05.16
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-De Regenboog Groep-huisstijl-identiteit
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-De Regenboog Groep-huisstijl-identiteit

De uitkomsten van het identiteitstraject dat we eerder met hen hielden, geven aanleiding tot een restyling van de huisstijl van De Regenboog Groep. Het mag allemaal wel wat rauwer, wat Amsterdamser en bovenal wat zelfbewuster. De uitdaging ligt er voor Bourne in een huisstijl te ontwikkelen die zowel de primaire doelgroep aanspreekt (kwetsbare Amsterdammers) als de zakelijke stakeholders. In tijden waarin de concurrentie groot is om vrijwilligers, donateurs en fondsen te werven, is het immers van groot belang de organisatie helder te positioneren in het speelveld van subsidieverstrekkers, politiek, beleid en formele zorginstellingen. We zijn trots op het resultaat.

KING. Living your brand

25.04.16

Een klant die bij KING komt met zijn campagneconcept, weet dat hij daarna achterover kan leunen. KING neemt hem alles uit handen. Het bureau werkt het concept uit voor alle markten, in alle mogelijke formats, on- en offline. KING maakt het dik in orde en dat komt voort uit een oprechte liefde voor de klant. Projectmanagers en creatieven leven zich enorm in en zetten alles in om een beter dan gewenst resultaat te behalen.

 

Aan Bourne de uitdaging dit tot uitdrukking te laten komen in een nieuwe huisstijl. We kiezen voor een bescheiden woordmerk, geflankeerd met een op vuur en passie geïnspireerd designelement. Dit element laat de ware aard van KING zien, maar is meestal slechts gedeeltelijk zichtbaar omdat KING zich immers voor de volle honderd procent inzet voor de klant. Diens wereld staat op de voorgrond van wat KING doet.

Living your brand, is wat KING belooft en doet. Deze propositie en ook de huisstijl komen voort uit een intensief strategisch traject dat we met KING hadden. Dit traject heeft ertoe geleid dat het voormalige King design nu zelfbewust als KING met een nieuwe corporate identiy en nieuwe energie de toekomst tegemoet treedt.

Meer lezen?

Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-King-Positionering-Huisstijl
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-King-Positionering-Huisstijl
Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-King-Positionering-Huisstijl

Oasen is verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening in de regio Zuid-Holland. Zij zorgt ervoor dat haar klanten 24/7 drinkwater hebben en het comfort en de zorgeloosheid ervan als vanzelfsprekend ervaren. Bourne is verantwoordelijk voor de realisatie van een dynamische huisstijl die tussen 2005 en 2015 voortdurend doorontwikkelt. Onderstaande animatie, die we samen met bureau Witvorm realiseren, toont de ontwikkeling van een modern en eigentijds drinkwaterbedrijf.

29.03.16

Workshops met Koraanse ontwerpers

21.03.16
Bourne-Design-Amsterdam-Seoul-Hancom-Huisstijl-Visuele identiteit
Bourne-Design-Amsterdam-Seoul-Hancom-Huisstijl-Visuele identiteit

Vanaf eind 2015 werkt Bourne aan de huisstijl voor Hancom, een Koreaanse softwarebedrijf. Aangezien Hancom over een eigen ‘brand management’ team beschikt, besteden we veel aandacht aan de overdracht van onze ideeën over het bouwen van een identiteit. In maart 2016 geven we hierover enkele presentaties aan het management en organiseren we een aantal workshops met designers in Korea.

Bourne blijft voorlopig nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van de identiteit van Hancom. Lees meer.

Bourne wijst de weg in het Stedelijk

21.01.16

Met ingang van 2016 maken de bezoekers van het Stedelijk Museum Amsterdam gebruik van een door Bourne ontworpen kassafolder. Tot dusver werkte het museum met een afgeleide van de bouwtekeningen maar nu wilde men een goede, overzichtelijke en toch geheel eigen plattegrond van de drie etages in het museum. Het onderscheid tussen oud- en nieuwbouw moest verdwijnen, de locaties van de regelmatig wisselende tentoonstellingen en de diverse permanente afdelingen voor kunst en design moesten in een oogopslag duidelijk zijn. Bourne heeft de plattegronden, een serie pictogrammen en de folder zelf ontworpen.

Bourne-Design-Amsterdam-Stedelijk Museum-plattegrond-wayfinding